Nerve Conduction Study

Nerve conduction study (NCS) เป็นการตรวจที่ใช้ในการประเมินหน้าที่การทำงานของเส้นประสาท โดยเฉพาะการทำงานในแง่การนำไฟฟ้าของ Motor และ Sensory nerve

Nerve conduction velocity (NCV) เป็นวิธีการตรวจที่ใช้ในการวัดหน้าที่ของระบบประสาท โดยคำว่า NCV หมายความถึงกระบวนการตรวจจริง  ๆ แต่อาจมีความเข้าใจผิดบ่อย ๆว่า เป็นการวัดความไวของเส้นประสาทเท่านั้น

จุดประสงค์ของการตรวจ

NCS มีจุดประสงค์ในการตรวจการทำงานของเส้นประสาทโดยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเส้นประสาทมักมาพบแพทย์ด้วยอาการของความผิดปกติของเส้นประสาท ได้แก่ อาการผิดปกติทางความรู้สึก เช่น อาการชา อาการความรู้สึกมากกว่าปกติ หรืออาจมาด้วยอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ของแขนหรือขา

NCS เป็นการตรวจที่ช่วยยืนยันการวินิจฉัย ด้งนั้นการเลือกการตรวจ หรือตำแหน่งที่ตรวจนั้นขึ้นกับอาการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ความผิดปกติที่พบได้บ่อย ที่ใช้ NCS ในการช่วยวินิจฉัยแยกโรคได้แก่

 • Peripheral neuropathy
 • Carpal tunnel syndrome
 • Ulnar neuropathy
 • Guillain-Barré syndrome
 • Facioscapulohumeral muscular dystrophy
 • Spinal disc herniation

ส่วนประกอบของการตรวจ NCS

การตรวจประกอบด้วยการตรวจต่าง ๆดังนี้

 • Motor NCS
 • Sensory NCS
 • F-wave study
 • H-reflex study

Motor NCS

Motor NCS ทำโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่ peripheral nerve และรับด้วย electrode ที่บันทึกจากกล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้น โดยค่าต่าง ๆที่ทำการวัดได้แก่

 • ระยะเวลาไฟฟ้าใช้ในการเกินทางจากจุดที่กระตุ้นไปจนถึงบริเวณท่ีรับโดย electrode เรียกว่า latency มีหน่วยเป็น milliseconds (ms).
 • ขนาดของ impulse ที่รับได้เรียกว่า amplitude มีหน่วยเป็น millivolts (mV).
 • การกระตุ้นในตำแหน่งที่ต่างกัน 2 ตำแหน่งหรือมากกว่าในเส้นประสาทเดียวกัน ทำให้สามารถวัด NCV across different segments โดยสามารถคำนวนโดยใช้ระยะทางระหว่างตำแหน่งกระตุ้นที่ต่างกันและความแตกต่างของเวลา(latency) ทำให้สามารถวัด ความเร็ว หรือ velocity ได้(conduction velocity(CV))

Sensory NCS

Sensory NCS ทำโดยกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่ peripheral nerve และ บันทึกจาก purely-sensory portion of the nerve, ดังเช่น finger เช่นเดียวกับ motor studies, sensory latencies สามารถวัดได้ในหน่วยของ ms. Sensory amplitudes วัดได้ในหน่วย microvolts (μV).  Sensory NCV สามารถคำนวนจากเวลาและระยะทางระหว่างจุดที่มีการกระตุ้น 2 จุดบนเส้นประสาทเส้นเดียวกัน

F-wave study

F-wave study เป็นการกระตุ้นโดยการใข้ supramaximal stimulation ของ motor nerve และมีการบันทึก action potentials จากกล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้น การตรวจนี้ไม่ใช่ reflex เลยเสียทีเดียว โดยที่  action potential มีการเดินทางจากตำแหน่งที่มีการกระตุ้นด้วย electrode ที่ระยางนั้น ๆไปยัง spinal cord’s anterior horn cell และย้อนกลับไปยังระยางค์ที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทเดิมอีกครั้ง

F-wave latency เป็นการวัด conduction velocity ของเส้นประสาทระหว่างระยางค์และสันหลัง(ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจาก motor and sensory nerve conduction study ที่จะวัดการนำกระแสไฟฟ้าจากส่วนของระยางค์

H-reflex study

H-reflex study ใช้การกระตุ้นเส้นและมีการบันทึก reflex electrical discharge จากกล้ามเนื้อของระยางค์นั้น ๆ และวัด conduction ระหว่าง limb และ spinal cord ได้ด้วย โดย afferent impulses (those going towards the spinal cord) เป็น sensory nerves ในขณะที่ efferent impulses (those coming from the spinal cord) เป็น motor nerves.


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: