BooK iN My MinD

Dale Carnegie: The book series

  

ไม่รู้่ว่าผมจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าไม่มีหนังสือ Dale 

Think and Grow Rich

Think and Grow Rich เป็นหนังสือที่ทำให้เราเช้าใจการใช้เงินอย่างมีคุณค่า จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้สอนแต่การทำเงินเท่านั้นแต่สอนให้รู้จักค่าของเงินด้วย

Dummies: Presentation for Dummies

  

 ไม่รู้ว่า Dummies คืออะไร ก็แค่รู้่ว่าทำหนังสือ สอนทุกอย่างเลย สอนการ presentation ได้ดีมาก ง่ายสำหรับการอ่านและทำความเข้าใจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: