Neurological examination

การตรวจร่างกายทางระบบประสาทมีความสำคัญมาก และมีความยากกว่าการตรวจร่างกายในระบบอื่น ๆ เนื่องจากมีรายละเอียดมากและต้องอาศัยทักษะในการตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

การตรวจร่างกายทางประสาทวิทยาแบ่งเป็น

  1. General or screening neurological examination
  2. Focus or specific neurological examination

General neurological examination 

เป็นการครวจเพื่อเป็นการ screening หาความผิดปกติ ดังน้ันจะเป็นการตรวจทุก ๆระบบ โดยการตรวจนั้น ๆต้องมีความไวสูงในการ detect ความผิดปกติ

Focus neurological examination

เป็นการตรวจโดยละเอียดของแต่ละส่วนของระบบประสาท การจะ focus ในระบบไหนขึ้นกับ 2 ส่วน ได้แก่

  • ระบบประสาทที่ผู้ป่วย complaint หรือ แสดงอาการ
  • ระบบประสาทที่ตรวจผิดปกติเมื่อตรวจ screening neurological examination

Video การตรวจด้านล่างเป็นการแสดงทักษะการตรวจร่างกายทางระบบประสาท

Part 1. Introduction to Neurological examination

httpv://www.youtube.com/watch?v=PJs_jm4MfpU

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: